Verber,

Verber,
verbum Udsagnsord. Et verbum.
Se også Valens, Sammensatte verber,
Afledte verber.
Semantisk inddeling:
1. dynamiske verber (handlingsverber)
2. statiske verber (tilstandsverber)
Eller:
1. perfektive verber (slå)
2. durative verber (sove)
3. inkoative verber (smelte)
4. sanseverber (høre)
5. viljesverber (ønske)
6. ytringsverber (mene)
Syntaktisk inddeling:
1. transitive (slå)
2. intransitive (gå)
3. prædikative (copula) (være)
4. refleksive (beklage sig)
5. komplekstransitive (kalde, udnævne)
Verbernes underopdeling:
1. fuldverber (jeg spiser)
2. hjælpeverber (har spist)
3. modalverber (kan spise)
Verbernes bøjning:
1. person (1., 2., 3.person)
2. numerus (singularis, pluralis, dualis)
3. tempus (præsens, imperfektum osv.)
4. modus (indikativ, konjunktiv, imper.)
5. diatese (aktiv, passiv).
Bøjningstyper:
1. svage verber (regelmæssig bøjning):
lever, levede, levet
2. stærke verber (uregelmæssig bøjning):
stikker, stak, stukket.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Copula-verber — Verber som forbindes med subjektsprædi kativ (omsagnsled), som fortæller noget om subjektet: være, blive, hedde, kaldes, synes, anses for, betragtes som, holdes for, regnes for, døbes. Ex: han er en stor dreng …   Danske encyklopædi

  • § 29. Verber på trykstærk vokal — (1) PRÆSENS OG INFINITIV Verber som i infinitiv ender på en trykstærk vokal, falder i to hovedgrupper. I den ene (a) føjes endelserne r og s direkte til den trykstærke vokal uden at der indskydes et e . I den anden (b) kan der indskydes et e… …   Dansk ordbog

  • Afledte verber — Består af et ikke selvstændigt ord (forled) + verbum. Ex: misfornøje Se også Forled, Sammensatte verber …   Danske encyklopædi

  • Sammensatte verber — Består af ét eller flere forled + verbum. Syn. komplekse verber. Ex: over sætte, gen op bygge. Hvis forleddet ikke er et selvstændigt ord, kaldes det et afledt verbum. Ex: mis fornøje Typer: 1. Fast sammensatte (har tryk på sidste stavelse): tysk …   Danske encyklopædi

  • Intransitive — verber Verber som ikke tager direkte objekt. Modsat er Transitive verber. Syn. genstandsløse verber. Ex: sidde, stå. Nogle kan forbindes med et indre objekt (cognate objekt): jeg går en tur, jeg synger en sang …   Danske encyklopædi

  • Transitive — verber Verber som tager objekt. Syn. genstandstagende verber. 1. monotransitive: ét objekt: slå 2. ditransitive: to objekter: sende. Se Valens. Andre typer: 1. Præpositionsverber: forbindes med objekt v.h.a. en præposition: vi regner med ham. 2.… …   Danske encyklopædi

  • Deponente — verber, Udsagnsord med passiv bøjning, men har deponentia aktiv betydning: synes, lykkes. Syn. doponentia. Se Transitive verber …   Danske encyklopædi

  • Fuldverber — Verber som kan optræde alene som verbum (i modsætning til hjælpe og modalverber). Nogle kan være både fuldverbum og hjælpe verbum. Se også Verber, Verballed. Ex: jeg har en hund (fuldverbum) jeg har set en hund (hjælpeverbum) …   Danske encyklopædi

  • Genstandsløse — verber =Intransitive verber …   Danske encyklopædi

  • Genstandstagende — verber =Transitive verber …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”